Sözlükte "kaos" ne demek?

1. Evrenin düzene girmeden önceki biçimden yoksun, uyumsuz ve karışık durumu.
2. Karışıklık, kargaşa, karmaşakaos

Kaos kelimesinin ingilizcesi

[KAOS] n. chaos, pie
Köken: Fransızca